افزایش اهمیت توکن‌های NFT، آکادمی ققنوس را بر آن داشته تا به‌طور جدی به پژوهش و تحقیق درباره این دارایی‌های دیجیتال جذاب نگاه داشته باشد.بر همین اساس، ققنوس برای نخستین بار ویژه‌نامه‌ای را با عنوان توکن بی‌تا (NFT) منتشر کرده و در آن به ابعاد مختلف این نوع توکن‌ها پرداخته است. ادامه مطلب