سامانه پایش شبکه ققنوس چیست

به منظور نظارت و نگهداری از زیرساخت شبکه ققنوس نیاز به یک سیستم پایش وجود دارد تا بتواند آخرین وضعیت شبکه را نشان دهد.

به نمایش در آوردن وضعیت شبکه به ما این امکان را می دهد تا اگر بخش یا بخش هایی از سیستم دچار مشکل شده اند را شناسایی کنیم و نسبت به برطرف کردن آن مشکل اقدام کنیم.

پایش شبکه‌های بلاکچین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بودن آن‌ها کمی متفاوت از سیستم‌های مترکز است. در پایش غیرمتمرکز نیاز است تا تک تک سیستم­های عضو شبکه بررسی شوند.