مرورگر ققنوس

مرورگر ققنوس ابزاری است که از طریق آن می‌توان تراکنش‌ها، بلوک‌ها و حساب‌های موجود در دفترکل‌ توزیع شده ققنوس مشاهده نمود. مرورگر ققنوس ابزاری ساده و سهل الاستفاده است که در به ازای هر تراکنش، تبادل، آدرس و بلوک، اطلاعات مفصلی را در اختیار قرار کاربران شبکه قرار می‌دهد. به کمک این محصول می‌توانید دارایی‌های ایجاد شده در شبکه، میزان و توزیع آن و همچنین حساب‌های نگهدارنده آن را مشاهده و شناسایی نمایید. بطورکلی تمامی عملیات با جزئیات قابل مشاهده از مبدا، مقصد، دارایی منتقل شده، میزان هزینه پرداخت شده و تأثیر آن در شبکه قابل مشاهده است.