همکاران تجاری ققنوس

ققنوس به عنوان یکی از میزبان‌های شبکه ققنوس، اولین و بزرگ‌ترین زیرساخت دفترکل توزیع‌شده در ایران در راستای انجام ماموریت خود یعنی کاربردی سازی فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) در ایران و توسعه خدمات نوآورانه به‌منظور افزایش دسترس پذیری خدمات شبکه ققنوس، ارتقاء وضعیت فراگیری مالی ایرانیان، ملموس کردن کاربردهای بزرگ و اثربخش فناوری DLT و توسعه اکوسیستم فناوری نوین زنجیره‌بلوک اقدام به انجام همکاری‌هایی استراتژیک با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی کرده که نتیجه آن توسعه اکوسیستم ققنوس، ارتقاء فرهنگ فناوری دفترکل توزیع‌شده و افتصاد مبتنی بر توکن بوده است.

از جمله همکاران کلیدی ققنوس که نقشی مهم در پیشبرد اهداف و تحقق چشم انداز ققنوس به‌منظور افزایش دسترسی شهروندان به خدمات مالی و کاربردی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده و زنجیره‌بلوک برای ایجاد شفافیت، امنیت و سرعت داشتند باید به همکاران تجاری ارزشمند و بزرگ ذیل اشاره داشت.