پولکس

سکوی کیف پول ریالی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده

منطبق با ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور


با توسعه کسب‌وکارها و پیچیده‌تر شدن اقتصاد دیجیتال، وابستگی مردم به پرداخت‌های الکترونیکی به میزان چشمگیری افزایش پیداکرده است. بسیاری از مردم خریدهای روزمره خود را به‌جای مراجعه حضوری و با استفاده از پول کاغذی، با خرید برخط و استفاده از کارت‌های بانکی جایگزین کرده‌اند. به‌جرأت می‌توان گفت که شیوع بیماری کرونا در تشدید این امر، اثر بسزایی داشته و باعث شده استفاده از پول کاغذی در بسیاری از فروشگاه‌ها ممنوع شود و عموم مردم (برخلاف آنچه در ابتدای رواج کارت‌های بانکی مشاهده می‌شد) رغبت کمتری به پول کاغذی نشان دهند.
کیف پول ریالی «پولکس» از سکوهایی است که در چهارچوب مقررات اعلام‌شده بانک مرکزی با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» به‌صورت غیرمتمرکز ایجاد شده و تلاش دارد با استفاده از روش‌های نوآورانه، مشکلات پرداخت خرد را مرتفع و کاربران را در پرداخت‌های روزمره خودیاری رساند.