شماره نخست نشریه ققنوس

اولین نسخه نشریه ققنوس اولین نسخه نشریه ققنوس منتشر شد. در این شماره بر مفهوم بلاکچین تمرکز شده است.

توکن سخت افزاری