درباره درگاه پرداخت نشان‌ریال

نشان ریال، ابزاری است که در چارچوب مقررات اعلام‌شده بانک مرکزی با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، حاصل همکاری شرکت ققنوس و بانک ملی ایران، باهدف ایجاد تحول در فرآیندهای کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های خرد بر بستر شبکه ققنوس منتشر می‌گردد. هر کاربر با خرید مقداری از این نشان می‌تواند تراکنش‌های روزمره و خرد خود را به‌سادگی و با هزینه بسیار پایین انجام دهد و از فروشگاه‌های حضوری و اینترنتی متصل به شبکه خرید نماید.

یکی از نیازهای بشر دسترسی به ابزاری واسط جهت تسهیل مبادلات تجاری است تا ضمن حفظ و ذخیره ارزش دارایی در طول زمان، از پذیرش عمومی مناسبی برخوردار باشد. با پیدایش پول، این نیاز پاسخ داده شد و با پیشرفت جوامع بشری اشکال مختلف پول و روش‌های جدید دسترسی به آن توسط مردم به کار گرفته شد. امروزه و به‌ویژه پس از شیوع بیماری کرونا، استفاده از پول‌های کاغذی روبه‌زوال رفته است و بسیاری از مردم قریب به یک سال است که هیچ تماسی با پول کاغذی نداشته‌اند. استفاده از کارت‌های بانکی نیز علیرغم کاهش تماس فیزیکی، تماس را صفر نمی‌کند و به ابزارهای نوینی جهت پرداخت به‌صورت غیرتماسی نیاز است. همچنین، به دلیل آنکه بانک‌ها در تراکنش‌های مالی خرد، کارمزد بیشتری را به نسبت تراکنش‌های بزرگ پرداخت می‌کنند، لذا برخی از بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های خرد از مبدأ کارت‌هایشان محدودیت‌هایی قائل شده‌اند. به همین منظور محصول نشان ریال بر بستر شبکه ققنوس و مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده و زنجیره بلوک، ابزار پرداخت نوآورانه برای کاهش هزینه تراکنش‌ها با دو نوع کیف پول طراحی‌شده است که ضمن رعایت منافع بانک، تقاضای عموم مردم نیز پاسخ می‌دهد