چارت سازمانی ققنوس


شرکت ققنوس با اتکا به سرمایه ‌انسانی کارآمد، متخصص و خلاق و نیز ماموریت مهم توسعه و کاربردی‌سازی فناوری دفترکل توزیع‌شده در ایران، با در‌نظرگرفتن نیازهای حال و آتی شبکه ققنوس، ضمن تلاش در مسیر توسعه خدمات، به‌دنبال آن است تا نقشی اساسی و مهم در تحقق تحول دیجیتال و استقرار اقتصاد هوشمند، به‌منظور افزایش فراگیری مالی در کشور داشته باشد. در همین راستا، این شرکت، تیمی متشکل از بخش‌های مختلف که در چارت سازمانی شرکت قابل مشاهده است، با یاری خبرگان و متخصصین هر حوزه تشکیل داده است.