چارت سازمانی ققنوس

شرکت ققنوس با اتکا به سرمایه‌انسانی کارآمد، متخصص و خلاق و نیز ماموریت مهم توسعه و کاربردی‌سازی فناوری دفترکل توزیع‌شده در ایران، با در‌نظرگرفتن نیاز های حال و آتی شبکه ققنوس، ضمن تلاش در مسیر توسعه خدمات، به‌دنبال آن است تا نقشی اساسی و مهم در تحقق تحول دیجیتال و استقرار اقتصاد هوشمند، به‌منظور افزایش فراگیری مالی در کشور داشته باشد. در همین راستا تیمی متشکل از بخش‌های مختلف که در چارت سازمانی شرکت قابل مشاهده است، با یاری خبرگان و متخصصین هر حوزه، تشکیل داده است.