معرفی توکن لوتوس پیروزی (LOTUSP1)

توکن لوتوس پیروزی با هدف تأمین مالی ساخت پروژه مسکونی لوتوس که در منطقه ۱۴ استان تهران، خیابان پیروزی واقع شده از طریق توکن‌سازی بر بستر دفتر توزیع‌شده شبکه ققنوس طراحی شده است.
در ساختار حقوقی طرح توکن‌سازی مجتمع مسکونی لوتوس، ابتدا یک تعاونی از نوع تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن ثبت شده و مالکیت پروژه شامل زمین محل احداث، مجوزها و انشعابات براساس گزارش هیت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران اولیه و عضو شرکت ناشر به این تعاونی منتقل شده است. به این ترتیب کاربران با خرید این توکن‌ها که دارای پشتوانه سهام شرکت تعاونی ناشر است، در فرآیند ساخت این پروژه مشارکت خواهند داشت و به نسبت تعداد توکن تحت مالکیت خود از عواید این سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند.