سامانه بی‌تا

پلتفرم انتشار توکن بی‌تا (BITA)ی ققنوس، ابزاری برای مدیریت آثار هنری در دنیای دیجیتال است. بر این بستر مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده، مالکین آثار هنری می‌توانند ضمن شناسنامه دار نمودن آثار ارزشمند خود توسط نهادهای معتبر و دارای صلاحیت، بر بستر شبکه ققنوس، آثار خود را در بازار مزایده ققنوس نیز عرضه و به فروش برسانند.

در فاز اول توسعه این بازار و خدمت جدید، شرکت یکتا ققنوس پارس با مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای مدیریت میراث مستندی که هر یک پاره‌ای از هویت ملی و زبانی پارسی‌زبانان است، اقدام به ایجاد سامانه جامع مدیریت میراث مستند دیجیتال کرده است؛ آثار فرهنگی منتشر شده بر بستر این سامانه، توسط کارشناسان کتابخانه ملی ابتدا کارشناسی و ارزش‌گذاری شده و سپس در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند تا در نهایت شناسنامه اثر به صورت دیجیتالی و از طریق انتشار یک توکن بی‌تای اختصاصی برای اثر بر بستر شبکه ققنوس، منتشر شود.

اصالت، کمیابی و امنیت


تمام توکن‌های بی‌تا بر بستر شبکه ققنوس به صورت امن و بدون قابلیت جعل و دستکاری با ایجاد یک شناسنامه دیجیتالی صادر و منتشر می‌شوند و یکتایی آن‌ها توسط ققنوس تضمین شده است.

قیمت‌گذاری رسمی


ارزش پایه توکن‌های بی‌تابر بستر شبکه ققنوس، توسط کارشناسان رسمی نهاد متولی اثر و بر اساس ویژگی‌های آثار به صورت‌ شفاف محاسبه می‌شود که باعث می‌شود. بدین ترتیب می‌توان برای آثار یک مزایده با قیمت پایه رسمی و مشخص برگزار کرد.

پشتوانه واقعی


تمام توکن‌های بی‌تا بر بستر شبکه ققنوس از پشتوانه ارزشمند واقعی و یکتا برخودار هستند؛ برای صدور مجور ورود یک توکن به بازار مزایده ققنوس، بایستی اثر فیزیکی به امانت در انبار نهاد متولی به‌عنوان پشتوانه نگهداری می‌شود و صاحب توکن می‌تواند پشتوانه فیزیکی را در زمان نیاز دریافت کند.