طی سال ۹۹، در صنایع مالی شاهد حجم وسیعی از کنش‌ها و تصمیم‌های متعدد در زمینه شناسایی و اصالتسنجی بودیم. دادستانی، پلیس فتا، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اپراتورهای خدمات پرداخت الکترونیک، سکوهای تجارت الکترونیک بزرگ، کارگزاریهای بورس و … همگی در زمینه احراز هویت غیرحضوری، اصالتسنجی، اعطای دسترسی الکترونیک و از راه دور و افزایش محرمانگی، اقداماتی متعدد و ناهماهنگ با یکدیگر انجام دادند. در این مقاله از نشریه ققنوس به طور جدی به موضوع هویت و اصالت‌سنجی خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب