قرارداد هوشمند به‌عنوان نسل جدید قراردادها از مهم‌ترین کاربردهای فناوری زنجیره بلوک است. این نوآوری باعث می‌شود تا دیگر نیازی به اعتماد نباشد و به لطف برنامه‌نویسی بر روی شبکه بلاک‌چین بتوان زیرساختی را در اختیار داشت تا پروژه‌ها را بدون نیاز به پیچیدگی اجرا کرد. قراردادهای هوشمند امروزه به‌صورت گسترده در کشورها در حال به‌کارگیری برای مدیریت بهتر هستند؛ اما قرارداد هوشمند در ایران از  هنوز به‌صورت جدی استفاده نشده است. در همین راستا برای پیگیری بحث قراردادهای هوشمند به سراغ سپهر محمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران، مدیرعامل شرکت همگرا و عضو هیئت‌مدیره بنیاد سور آمدیم. با ایشان درباره وضعیت استفاده از قراردادهای هوشمند (smart contract) در ایران گفتگو کردیم. ادامه مطلب