همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شرکت ققنوس در پروژه بی‌تا و گنجمان؛

میراث تاریخی هر کشور، نشان‌دهنده فرهنگ و تمدن آن کشور است و ملت‌های مختلف همواره سعی بر حفظ این آثار کرده‌اند. اما توجه به نوع میراث و شرایط نگهداری مناسب آن نیازمند متخصصین و کارشناسان آن حوزه است. میراث مستند و مکتوب به دلیل ظرافت و جنسشان بیش از دیگر آثار در معرض از بین رفتن هستند و شرایط نگهداری به‌مراتب پیچیده‌تری نسبت به سایر اموال دارند. توکن بی‌تا راه حلی بلاک‌چینی است که با استفاده از تأمین مالی جمعی به جمع‌آوری و حفظ این اسناد می‌پردازد. در ادامه با دکتر مظفر پاسدار شیرازی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، درباره پروژه‌های حفظ اسناد ملی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ادامه مطلب