با توجه به اهمیت روزافزون قراردادهای هوشمند، در این مقاله سعی کرده‌ایم به تاریخچه، سیر تکامل، اهمیت، پلتفرم‌های موفق در زمینه قراردادهای هوشمند، دسته‌بندی و معرفی قرارداد هوشمند مجوزدار و عمومی، کاربرد، چرخه عمر و معماری بپردازیم. در ادامه مفصلا درباره هر کدام خواهیم خواند:

ادامه مطلب