ارزش

تقاوت بلاک چین با سامانه غیرمتمرکز قبل از آن در این است که در این سامانه می‌توان مفهومی به نام ارزش را جابه‌جا کرد که غیرقابل‌کپی است.

ادامه مطلب

بلاک چین

فناوری بلاک چین یا در حقیقت تغییر نگرشی که به وجود آورده، به شدت با استقبال روبه‌رو شده است. به همین دلیل در این نوشتار، آن را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب

توکن KLT1 یا وفاداری از توکن های شبکه ققنوس است که به پاس قدردانی از کاربران شبکه و در ازای فعالیتشان به آنان اهدا می‌گردد.

فناوری دفتر کل توزیع شده و بلاک چین نامزد دریافت عنوان تکنولوژی تحول‌آفرین چهارم هستند که در این مقاله بررسی می‌کنیم. شبکه ققنوس

ادامه مطلب

سامانه‌های متمرکز و غیرمتمرکز

تمرکززدایی چیست و سامانه‌های غیر متمرکز با نمونه‌های متمرکز رایج چه تفاوتی دارند؟ سوالی که در این نوشتار به آن پاسخ می‌دهیم.

ادامه مطلب

ارز دیجیتال غیرمتمرکز

پول از گذشته‌های خیلی دور روند تکاملی خود را در پیش گرفت. این روند منجر به پیدایش پول یا ارز دیجیتال غیرمتمرکز شد. مدرن‌ترین پولی که تا به امروز از آن استفاده شده است.

ادامه مطلب

با طبقه‌بندی تعداد زیادی توکن، ارتباطات نسبتا واضح میان انواع مختلف توکن و درنتیجه الگوهایی میان آن‌ها نمایان می‌شود.

در قسمت اول تبیین شد که با چارچوب ارائه‌شده می‌توان توکن‌ها را از منظرهای هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، ارزش بنیادی و لایه فنی طبقه‌بندی کرد و جزئیات هر منظر بررسی شد. در ادامه و در قسمت دوم ابزاری برای استفاده از این چارچوب با چند مثال در اختیار شما قرار گرفت. در قسمت سوم و […]

در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی از توکن‌ها ارائه شد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال را در این مقاله می‌توانید مشاهده کنید.

در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی ارائه شد. بر این اساس می‌توان توکنها را در دسته‌ های مختلف جایگذاری کرد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال در جدول زیر قابل به اشتراک گذاشته شده است.

توکن چیست؟

برای درک صحیح کارکرد فناوری دفترکل توزیع‌شده شناخت توکن و انواع آن به‌عنوان محصول اصلی این فناوری ضروری است. بدین منظور، از جنبه‌های مختلفی می‌توان به توکن‌ها نگریست: هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، ارزش بنیادی و لایه فنی.