مصاحبه با محمد مرفوع مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره تامین مالی جمعی

 

ققنوس در ماه‌های گذشته توانست موافقت اصولی تامین مالی جمعی را دریافت کند؛ اما تامین مالی جمعی تا زمانی که به نقطه اوج بهره‌برداری ملی خود برسد، راه درازی را در پیش دارد. ازاین‌رو، بر آن شدیم تا مصاحبه‌ای با محمد مرفوع درباره مسائل قانونی این مقوله و اقدامات انجام‌شده در رابطه با آن داشته باشیم.

ادامه مطلب

بررسی قوانین و مقررات تامین مالی جمعی در ایران با تمرکز بر چالش‌ها و ارائه پیشنهاد

 

گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نو و رفع چالش‌های موجود، مستلزم پذیرش و کاربست شیوه‌ها و ابزارهای نوین تکنولوژیک است که بر مبنای آن بتوان زمینه لازم برای توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا را فراهم آورد. موانع و خلاءهای موجود در شیوه‌های سنتی تجارت، ضرورت این هم‌راستایی را دوچندان می‌کند. به همین منظور، در این نوشتار به ارائه توضیح شیوه‌های سنتی تامین منابع مالی و موانع آن پرداخته خواهد شد. سپس مفهوم تأمین منابع مالی جمعی و پیشینه آن در ایران مورد واکاوی شده و به ارائه پیشنهاد پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب