نگاهی به تاثیر توکنی‌سازی بر بازار مستغلات؛

 

بسیاری از کشورها «توکن» را نوعی دارایی به رسمیت می‌شناسند و استانداردها و مقرراتی را با این رویکرد تدوین کرده‌اند. تاحدی‌که برخی شرکت‌های چندملیتی نیز اقدام به عرضه اولیه توکن (ICO) اختصاصی نموده‌اند. چه‌بسا نظام شرکت‌داری ممکن است توسط رمزارزها خدشه‌دار شود. با وجود شکست برخی صنایع، طراحی اصولی و درست مدل اقتصادی منجر به ایجاد «اقتصاد توکنی» در یک یا چند زیست‌بوم خواهد شد.

موضوع اساسی این است که یک زیست‌بوم چگونه می‌تواند از مدل اقتصاد توکنی برای رشد پایدار خویش استفاده نماید؟ و سایر بخش‌های اقتصاد مرتبط و مرسوم چه تأثیری می‌پذیرد؟ می‌توان برای پاسخ به این پرسش از منظر علم کامپیوتر و یا اقتصاد جواب داد. ولی به نظر می‌رسد پاسخگویی از منظر طراحی بازار، طراحی سازوکار و علم مدیریت استراتژیک، به‌منظور غیرمتمرکز سازی حاکمیت و به بازی راه دادن ذی‌نفعان هر زیست‌بوم و آحاد هم‌وطنان بسیار بااهمیت‌تر باشد. 

ادامه مطلب