نگاهی به مسائل سامانه غیرمتمرکز انتقالِ ارزش و نحوه پاسخگویی فناوری بلاک‌چین به این مسائل

 

مکانیزه کردن اعتماد و حذف حداکثری نهادهای واسط اعتمادزا، از نظر تئوری بسیار جالب و دوست‌داشتنی است. در این مدل دیگر کنترل بر دارایی‌ها، نام و شناسه‌های هویتی و مدیریت خریدوفروش‌هایمان به نهادی واسط مرکزی نیاز ندارد. در این مدل فرضی، خودمان سابقه همه داده‌ها و اطلاعات یا همان دفاتر کل ثبتِ اطلاعات را نگهداری می‌کنیم. و خودمان تمامی مراودات مالی و اطلاعاتی بین یکدیگر را بدون حضور یک نهاد واسطِ پرهزینه، کند. و فسادپذیر، نظارت، صحت‌سنجی، ثبت و نگهداری می‌کنیم.

ادامه مطلب