نگاهی به استانداردهای توکن‌سازی مبتنی بر قراردادهای هوشمند عنوان مقاله‌ای در هشتمین ماهنامه ققنوس از کسری دهقان، کارشناس آکادمی ققنوس است که به بحث استانداردهای توکن‌سازی به‌خصوص استاندارد توکن‌سازی ERC20 مبتنی بر شبکه اتریوم پرداخته است. با مطالعه این گزارش می‌توانید اطلاعات بیشتری از ویژگی‌های استانداردهای مختلف توکن‌سازی و موضوع قراردادهای هوشمند داشته باشید.

ادامه مطلب