جدیدترین گزارش راپاپورت، مرجع جهانی اعلام قیمت الماس، نشان از رشد قیمت سبد الماس‌های پشتوانه توکن الماس دایادایموند دارد که باعث شده هر توکن الماس از ۱۰ دلار ۶۸ سنت به ۱۰ دلار و ۹۵ سنت افزایش پیدا کند.

ادامه مطلب

جدیدترین گزارش راپاپورت، مرجع جهانی اعلام قیمت الماس، نشان از رشد قیمت سبد الماس‌های پشتوانه توکن دایادایموند دارد که باعث شده ارزش هر توکن از ۱۰ دلار ۶۸ سنت به ۱۰ دلار و ۹۵ سنت افزایش پیدا کند.

ادامه مطلب

قیمت توکن الماس دایادایموند همگام با رشد جهانی قیمت الماس افزایش پیدا کرد. بر این اساس، افزایش ارزش سبد الماس‌های پشتوانه این توکن باعث شد تا ارزش هر توکن به ۱۰ دلار و ۶۸ سنت افزایش یابد که در کیف توکن ققنوس این افزایش قیمت اعمال شده است.

ادامه مطلب

قیمت هر توکن توکن دایادایموند با پشتوانه الماس از ۱۰ دلار و ۲۹ سنت به ۱۰ دلار و ۴۶ سنت به دلیل رشد جهانی الماس‌های پشتوانه افزایش یافت.

ادامه مطلب