نگاهی به اسناد تجاری سنتی و آسیب‌شناسی آن‌ها

مطالعه تاریخ تکامل نظام‌های اقتصادی موجب دید و شناختی درست و دقیق از نظام اقتصادی کنونی می‌شود. سامان بیگدلی، کارشناس حقوقی شرکت ققنوس، در این نوشته سعی کرده است تاریخ تطور نظام‌های اقتصادی و پول را شرح دهد. وی پس از تعریف اسناد تجاری عام و خاص، مزایای آن را نسبت به پول کاغذی بیان می‌کند. در پایان نیز به نو شدن اشکال نوظهور اسناد تجاری و قوانین جدید در کشورهای پیشرفته می‌پردازد.

شما می‌توانید این نوشته را در هفتمین شماره از نشریه ققنوس و ویرگول شرکت ققنوس نیز مطالعه کنید.

ادامه مطلب