قوانین؛ آیینه تمام نمای ضروریات جامعه…

هر قانونی که تصویب می‌شود بیش از هر چیز نمایانگر ضرورت‌های جامعه در رابطه با قانون مصوب است. حال پاسخ قانون ممکن است برای رفع یک نیاز، پاسخگویی به تضادهای جاری، صحه گذاشتن بر روند جاری یا حتی باعث مانع تراشی بر سر راه سازوکار جاری باشد یا درنهایت این کارکرد را پیدا کند. هیچ قانونی از این قاعده مستثنا نبوده است. هر قانونی آیینه تمام‌نمای نظم موجود در زمان خود و ضروریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن زمانه است. نیازمندی‌های روز یک جامعه خود را در قالب یک قانون، اصلاح یا تصویب قانون جدید در یک موضوع بخصوص بازمی‌نمایانند. در ادامه سیده معصومه بزرگ‌نیا، کارشناس حقوقی شرکت ققنوس، به شرح قانون تجارت الکترونیک ایران می‌پردازد. وی پس از تعریف این قانون، مزایا، معایب و محدودیت‌های آن را بررسی می‌کند. شما را به خواندن این مقاله در ادامه صفحه و نیز نشریه هفت و ویرگول ققنوس دعوت می‌کنیم. ادامه مطلب