شرکت ققنوس در نظر دارد باتوجه‌به پایان رسیدن چرخه حیات توکن‌ آب‌پارس و الماس A101 طبق سپیدنامه منتشر شده، این توکن‌ها را از کیف توکن ققنوس حذف کند؛ در همین راستا، صاحبان توکن‌ آب‌پارس و الماس A101 فقط تا پنجم تیرماه می‌توانند نسبت به بازخرید یا تبدیل دارایی اقدام کنند.

ادامه مطلب