تفاهم نامه همکاری شرکت ققنوس، یکی از میزبانان شبکه ققنوس با شرکت سامانه نگار حامی بیمه (سنحاب) با هدف هم‌افزایی و مشارکت به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری کاربردهای صنعت بیمه در بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده، به امضاء رسید.

ادامه مطلب