شبکه ققنوس با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری استلار نسل اول قراردادهای هوشمند خود را عرضه و نیازمندی‌های کاربران خود را رفع کرده است. نسل اول قرارداد هوشمند چیزی جز توالی تراکنش‌های هوشمند از پیش تعیین شده، در راستای اجرایی ساختن بندهای یک توافق بین چند ذی‌نفع نیست. کاربران می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های تراکنش‌های شبکه مانند چندامضایی، بازه زمانی و عدد توالی نحوه مبادلات مالی یک قرارداد را به صورت توالی تراکنش‌های هوشمند تنظیم کرده و در زمان نیاز به شبکه ارسال کنند. در این مقاله به بیان معماری نسل دوم قرارداد هوشمند ققنوس می‌پردازیم. این نسل از قراردادها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نسل اول قرارداد هوشمند، بستری را برای اجرای قرارداد پیچیده‌تر با بهره‌گیری از منطق تعریف شده برای ذی‌نفعان را ایجاد خواهد کرد.

ادامه مطلب