رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال با ۱۸ سخنران شاخص از بخش دولتی و خصوصی در روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه برگزار شد؛ برگزارکنندگان رویداد، بیانیه‌ای را با محوریت به‌کارگیری از اقتصاد دیجیتال و ظرفیت اسناد تجاری منتشر کردند.

ادامه مطلب