ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ تهدید، فرصت یا ضرورت؟

پول دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC، نسل جدید و دیجیتال پول است که از سوی دولت صادر می‎شود و با ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده تفاوت دارد؛ وبینار پول دیجیتال بانک مرکزی؛ الزام یا اختیار به منظور بررسی ضرورت، تشریح ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی مقررات گذاری هوشمند و ایجاد و عرضه پول دیجیتال بانک مرکزی برنامه ریزی شده تا نتایج این بررسی پژوهشی معتبر و قابل اتکا در اختیار نهادهای تصمیم ساز در کشور درباره پدیده پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قرار گیرد.

این رویداد به اتمام رسیده است.