مرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس به عنوان بازوی نوآوری شرکت ققنوس در سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد. این مرکز با تمرکز بر الگوی‌های نوین نوآوری و با پشتوانه‌ی شبکه‌ی فناوری دفتر توزیع شده ققنوس به دنبال شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای تحول‌آفرین مبتنی بر فناوری‌های بلاکچینی‌ (زنجیره بلوکی) است. این مرکز با رویکرد باز و همکاری داخلی و خارجی، به طور اختصاصی تمرکزش حمایت و توسعه نوآوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین است.

مرکز نوآوری ققنوس به عنوان بازوی نوآوری شرکت ققنوس در سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد. این مرکز با تمرکز بر الگوی‌های نوین نوآوری و با پشتوانه‌ی شبکه‌ی فناوری دفتر توزیع شده ققنوس به دنبال شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای تحول‌آفرین مبتنی بر فناوری‌های بلاکچینی‌ (زنجیره بلوکی) است. این مرکز با رویکرد باز و همکاری داخلی و خارجی، به طور اختصاصی تمرکزش حمایت و توسعه نوآوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین است.