رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال؛ نسل نوین ابزارهای تجارت

Digital Negotiable Instruments

ثبت نام رایگان در رویداد

زمان باقی‌مانده تا برگزاری رویداد:

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

اسنادی که در حوزه تجارت و بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شود که از نمونه‌های آن باید علاوه بر چک، سفته و برات به قبض انبار، بارنامه نقل و انتقال و اوراق قرضه و غیره اشاره داشت که حلقه اسناد تجاری را تشکیل می‌دهند؛ این درحالی است که صرفا چک، سفته و برات مورد حمایت و توجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته‎‌ و متاسفانه باعث شده تا در نگاه عمومی تنها این سه ابزار به‌عنوان سند تجاری یاد شوند و فعالین اقتصادی از ظرفیت‌ سایر اسناد تجاری محروم بمانند.

قانون‌گذار در بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور بر اساس ظرفیت‌های قانون تجارت الکترونیک، امکان دیجیتال‌سازی اسناد تجاری را ایجاد کرده و لازم است تا زیست بوم تجاری ایران از امکانات و قابلیت‌های این اسناد تجاری دیجیتال مطلع شود؛ در همین راستا، شرکت ققنوس در مسیر تحول دیجیتال و حرکت به‌سوی اقتصاد هوشمند با برگزاری رویداد اسناد تجاری دیجیتال سعی دارد با دعوت از افراد خبره و تاثیرگذار، اسنادتجاری دیجیتال از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بررسی شود تا با بررسی ظرفیت‌های این محصول فناورانه از ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی و مقررات‌گذاری هوشمند نسبت به ایجاد خروجی قابل اتکا برای نهادهای تصمیم‌ساز اقدام کند و شرایط استقرار و بهره‌برداری از آن برای عموم شهروندان و فعالان اقتصادی کشور ایجاد شود.