سامانه مدیریت میزبانی ققنوس

به جز کاربران کیف توکن ققنوس که نسبت به خریدوفروش و ارسال توکن‌های تعریف شده در شبکه ققنوس اقدام می‌کنند، دو عنصر مهم دیگر به نام ناشر و میزبان، در این شبکه فعالیت می‌کنند. ناشر ذی‌نفعی است که مبادرت به تعریف و عرضه توکن می‌کند و میزبان نیز مسئولیت صدور توکن‌ها و پردازش و ثبت تراکنش‌های شبکه ققنوس را بر عهده دارد. بدیهی است، گزارش‌ها و نیازمندی‌های میزبانان، متفاوت از کاربران کیف توکن بوده و به همین جهت، شرکت یکتا ققنوس پارس، سامانه‌ای تحت عنوان مدیریت میزبانی ققنوس را جهت مدیریت ناشران، مدیریت حساب‌ها، مدیریت توکن‌ها، مدیریت قراردادها و سایر موارد مرتبط تهیه کرده است.

ذخیره اطلاعات مورد نیاز میزبان‌ها به صورت متمرکز

واسط کاربری ملموس برای انجام تراکنش‌های شبکه‌ای (خارج از محیط آزمایشگاه)

گردش کار درون سازمانی برای میزبان‌ها