هر نوع توکن جدیدی که در شبکه ققنوس منتشر می‌شود، فارغ از ارزش و نحوه فروش و تبادل آن، می‌بایست دارای سپیدنامه منحصربه‌فرد باشد. در هر سپیدنامه، شرایط فنی، اقتصادی و حقوقی توکن متناظر با آن شرح داده می‌شود که ضروری است خریداران و دارندگان توکن پیش از اقدام به ذخیره آن در حساب خود، نسبت به مطالعه و تأیید آن سپیدنامه اقدام کنند.