در شبکه ققنوس علاوه بر پیمان، انواع مختلفی از توکن قابل‌انتشار می باشد. هر یک از این توکن‌ها، می‌بایست توسط یک ناشر و یک میزبان به شبکه عرضه‌شده باشد. شرکت ققنوس به‌عنوان یکی از میزبان‌های شبکه ققنوس از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توانایی عرضه توکن بر بستر این شبکه را دارند دعوت به همکاری می‌نماید. هر ناشر برای ارائه یک نوع توکن جدید بر بستر ققنوس می‌بایست سپیدنامه ای برای آن تدوین کرده و پس از اخذ تأییدیه از میزبان، آن توکن را عرضه نماید. توکن‌های عرضه‌شده، می‌تواند در هر یک از کیف توکن‌هایی که آن میزبان یا سایر میزبان‌ها ارائه کرده‌اند، عرضه و تبادل شود.